• Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Quy định mẫu phôi Chứng chỉ sơ cấp – Bản sao chứng chỉ sơ cấp – Chứng chỉ đào tạo thường xuyên)
Mẫu Chứng Chỉ Đào Tạo Hệ Thường Xuyên
Mẫu Chứng Chỉ Đào Tạo Hệ Thường Xuyên
Mẫu Chứng Chỉ Đào Tạo Hệ Thường Xuyên
Mẫu Chứng Chỉ Đào Tạo Hệ Thường Xuyên

Đối tác của chúng tôi