Liên Thông Sư Phạm Mầm Non – Xét Tuyển Hồ Sơ | Học T7 & CN

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MẦM NON NĂM 2020 TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON NĂM 2020 Trường Đại học Vinh Thông báo Tuyển sinh Đào tạo...

[BÌNH PHƯỚC] LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MẦM NON TẠI BÌNH PHƯỚC

Cơ hội nghề nghiệp của giáo viên mầm non Mỗi năm thì xu hướng cũng như nhu cầu nghề nghiệp lại thay đổi. Nếu giai đoạn trước kia, ngành kinh...

[Bình Phước] Lớp Liên Thông Giáo Dục Mầm Non Tại Bình Phước

Sở GD&ĐT Bình Phước vừa có văn bản chấp thuận chủ trương cho Trường ĐH Hải Phòng liên kết với Trường TC Công nghệ Bách khoa tuyển sinh, đào tạo...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp tự động hóa công nghiệp chính hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp thương mại điện tử chính hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp trồng trọt và bảo vệ thực vật chính hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học,...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP TẠO MẪU VÀ CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp chính hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học,...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp vận hành máy xây dựng chính hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP KỸ THUẬT XÂY DỰNG [TOÀN QUỐC]

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp kỹ thuật xây dựng chính hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2...

TUYỂN SINH TRUNG CẤP QUẢN TRỊ KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ GAS

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp quản trị kinh doanh xăng dầu và gas chính hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa...