Tuyển Sinh Trung Cấp Chăn Nuôi – Thú Y

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp chăn nuôi – thú y hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2 hệ 10...

Lớp Trung Cấp Chăm Sóc Sắc Đẹp

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp chăm sóc sắc đẹp hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2 hệ 10...

Lớp Trung Cấp Bảo Hộ Lao Động Và Môi Trường

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp bảo hộ lao động và môi trường hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2...

Lớp Trung Cấp Pháp Luật

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp pháp luật hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2 hệ 10 tháng…trên toàn quốc....

Lớp Trung Cấp Dịch Vụ Pháp Lý

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp dịch vụ pháp lý hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2 hệ 10 tháng…trên...

Lớp Trung Cấp Tiếng Trung Quốc

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp tiếng trung quốc hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2 hệ 10 tháng…trên toàn...

Lớp Trung Cấp Tiếng Hàn Quốc

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp tiếng hàn quốc hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2 hệ 10 tháng…trên toàn...

Lớp Trung Cấp Tiếng Nhật

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp tiếng nhật hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2 hệ 10 tháng…trên toàn quốc....

Lớp Trung Cấp Thư Viện – Thiết Bị Trường Học

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp thư viện – thiết bị học hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2...

Lớp Trung Cấp Thư Ký

Trường Trung Cấp Công Nghệ Bách Khoa (BKI) thông báo mở lớp trung cấp thư ký hệ chính quy, từ xa, vừa làm vừa học, văn bằng 2 hệ 10 tháng…trên toàn quốc....